Disclamer

Disclaimer

De informatie en het aanbod informatieproducten op deze website   wordt door Compassie Coaching Robert Vleeskens met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de pagina’s van Compassie Coaching Robert Vleeskens zijn links naar andere websites en interne links opgenomen. Alle informatie op de website en in de producten zijn vrijblijvend, zodat aan de inhoud en de links op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website Compassie Coaching Robert Vleeskens  zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan om de informatie te kopiëren of openbaar te maken zonder toestemming.

Via de website is het mogelijk om te reageren op artikelen, indien je daar gebruik van maakt worden jouw gegevens nooit met derden gedeeld, Compassie Coaching Robert Vleeskens hecht waarde aan jouw privacy.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. Niets kan je arts of een andere zorgverlener vervangen. Je moet ook overleggen met jouw arts, of zorgverstrekker wanneer je gezondheidsklachten hebt.

De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van jouw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met uw huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Gebruik altijd je eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in je voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico.

Nadrukkelijk wijst Compassie Coaching Robert Vleeskens de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond wordt afgewezen, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Compassie Coaching Robert Vleeskens wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen verantwoordelijkheid gedragen voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.