Een veilige werkplek

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het management en de vertrouwenspersoon. Compassie Coaching ondersteunt hierbij en levert desgewenst een externe vertrouwenspersoon (Centrum Vertrouwenspersonen Plus+).

Door Robert Vleeskens

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betreft niet alleen de inrichting van de arbeidsplaatsen en gebruikte arbeidsmiddelen. Het geldt ook voor hoe het bedrijf omgaat met agressie, pesten, discriminatie, werkdruk en seksuele intimidatie.

PSA en de werknemer
De gevolgen van PSA kunnen ernstig zijn voor de werknemer: psychische en psychosomatische klachten en stoornissen. Dit betekent voor betrokkenen groot persoonlijk leed. Het blijkt dat PSA dezelfde neurale paden ‘triggert’ als fysieke pijn. Met andere woorden, het doet letterlijk pijn om bijvoorbeeld gepest of vernederd te worden.

PSA en de werkgever
Ook de werkgever voelt de gevolgen van PSA, en wel in zijn portemonnee. Denk aan:

  • Ziekteverzuim en verhoogde WIA-instroom
  • Werkprestaties nemen af
  • Werksfeer en totale productiviteit daalt
  • Goede werknemers nemen ontslag
  • Reputatierisico voor het bedrijfPesten op het werk als voorbeeld
Nederland is samen met Finland de koploper bij het pesten op het werk. In Nederland worden er ongeveer 650.000 mensen op het werk gepest. Van de 650.000 gepeste werknemers wordt er van 100.000 het leven structureel stuk en zuur gemaakt. Dat leidt volgens onderzoek van TNO Nipo tot 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar, een kostenpost van 1-1,5 miljard euro. De Universiteit van Twente berekent de totale schade van pesten voor de maatschappij zelfs op 4 miljard euro per jaar. FNV bondgenoten schat de kosten van pesten op zo’n euro 50.000 per PSA-slachtoffer.

Externe vertrouwenspersoon
Compassie Coaching maakt PSA bespreekbaar op de werkvloer, zowel bij medewerker als bij leidinggevenden. Doel is een veranderingsproces op gang te brengen. Compassie Coaching informeert en adviseert het Management, OR en interne vertrouwenspersoon.

Wat heb je als bedrijf aan PSA gedaan en hoe zet de interne vertrouwenspersoon PSA in het bedrijf op de kaart. Om PSA te voorkomen ga ik preventief in gesprek. “Hoe voelen de mensen zich? Zie jij dingen gebeuren op je afdeling? Kan ik je ergens mee helpen?” Zo kan ik als externe vertrouwenspersoon er hopelijk bij zijn voordat het escaleert.

Voorkomen is beter dan genezen
Heb jij last van ongewenst gedrag of zie je iets gebeuren als collega of leidinggevende? Je hebt altijd de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Verdiep je in elkaar. Elkaar leren kennen leidt hopelijk tot het waarderen van onderlinge verschillen. Compassie Coaching helpt je om PSA bewust te worden met de training ‘veilige werkomgeving’.

 

Maak een afspraak met mij

Nieuwsgierig geworden naar wat Compassie Coaching voor jou en je bedrijf kan betekenen? Schrijf je dan hier in voor een presentatie op robert@coachmetcompassie.nl, dan neem ik binnen 24 uur contact met je op.